YOL KATKI PAYLARI İPTAL!

1

Çaycuma Belediyesinin uygulamaya koyduğu Yol Katkı Payı, Zonguldak Vergi Mahkemesince iptal edildi!

3514 kişiyi ilgilendiren karara ilişkin mahkemeye başvuran yurttaşlarca Çaycuma Cumhuriyet Meydanında basın açıklaması yapılarak kamuoyu ve basına bilgilendirme yapıldı.

Basın açıklaması şöyle;

 BASINA VE KAMUOYUNA

Bilindiği üzere, kamuoyunda Yol Katkı Payı olarak bilinen 2464 Sayılı yasanın 86. Maddesine atıfta bulunarak, Çaycuma Belediye Meclisince kabul edilen 03.07.2019 Tarih ve 67 Sayılı bir kararla, Çaycumalılara Yol Katılım Payı adı altında değişik miktarlarda vergi tahakkuk ettirilmiş olup ilgili vergiye itiraz olarak yaklaşık 600 mükellef itiraz dilekçesi vermişti.

Çaycuma Belediyesinin itiraz süresi içerisinde yanıt vermemesi üzerine mükelleflerce Zonguldak İdare Mahkemesine dava açılmıştı. İdare Mahkemesi, “Belediye Meclisi Kararının iptali” ve “Tahakkuk ettirilen vergilerin iptali” konularında karar vermek üzere dosyaları Zonguldak Vergi Mahkemesine devretmişti.

Zonguldak Vergi Mahkemesi, aldığı kararla, Çaycuma Belediye Meclisinin aldığı 03.07.2019 Tarih ve 67 Sayılı kararı iptal etmiştir. Yani artık, bu karar yok hükmündedir!

Daha önce, gerek itiraz dilekçelerimizde, gerekse basın yoluyla yaptığımız açıklamalarda da ifade ettiğimiz gibi, 12 Eylül 1980 hukukunun bir uzantısı olan ve Türkiye’de hemen hemen hiçbir belediyece uygulanmayan 2464 Sayılı yasanın, Çaycuma’da uygulanmaya çalışılmasının ve uygulama şeklinin birçok yönden hukuksuz ve hatalı olduğunu, sosyal belediyecilik ilkeleriyle bağdaşmadığını, bu kararla Çaycumalıların mağdur edildiğini defaten söylemiş olmamıza karşın, ne yazık ki Çaycuma Belediye Başkanlığı ve Belediye Meclisi bu uyarılarımızı kulak asmamıştır.

Davaya konu olan yolların yapımında Çaycuma Belediyesinin araç gereçleri kullanılıp, işçileri çalıştırılmış ve Akmercan Doğalgaz Şirketinden yol tahribatı onarım paraları alınmış olmasına karşın, yol maliyetleri bu kıstaslara göre hesaplanmamış, yasaya aykırı olarak, Kamu İhale Kanunu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Karayolları birim fiyatları üst sınırından vergi tahakkuk ettirilerek tahsil etme yoluna gidilmiştir. Çaycuma Belediyesi, bu uygulamayla, sanki vatandaşlardan ihale almış ve en üst kârlılığı güden bir şirket gibi davranmıştır.

Zonguldak Vergi Mahkemesinin oy birliğiyle verdiği kararla iptal ettiği Belediye Meclisi Kararı, bir hukuksuzluğu önlemiş olmanın yanında, 3514 mükellefin mağduriyetini de engellemiştir.

ÇAYCUMA BELEDİYE BAŞKANLIĞINA, BELEDİYE MECLİSİ ÜYELERİNE, CHP İLÇE YÖNETİMİ VE AKP İLÇE YÖNETİMİNE ÇAĞRIMIZDIR!

Çaycuma Belediyesinin mevcut yönetimince bugüne dek yapılan çalışmaların arkasında durmuş Çaycumalılar olarak, hukuksuz olduğu Vergi Mahkemesince de onaylanan Belediye Meclisi kararı, kamuoyunda hasara neden olmuş, insanları mağdur etmiştir.

Önümüzdeki süreç, Çaycuma halkının, mağdur edilen 3514 yurttaşının yeniden belediyeyle kucaklaşıp bütünleşmesi için bir fırsata çevrilmelidir.

Çaycuma Belediye Başkanlığı ve Belediye Meclisi, bu yönde yeni ve kimi mağduriyetler yaratacak girişimlerden kaçınmalıdır. Bizler, belediyeyle çatışmak değil, işbirliği içinde dayanışma isteyen yurttaşlarız. Ancak açık hukuksuzluklarla da ötelenmek, ezilmek, mağdur edilmek istemiyoruz.

Çaycuma Belediyesinin yeni gerginlikler yaratacak adımlara mahal vermemesini, tahsil edilen ve mağduriyetlere neden olan ödemelerin iade edilmesini istiyoruz.

İlgili karara dayanarak ödeme yapan yurttaşların ödeme makbuzları ve durumlarını açıklayan bir dilekçeyle belediyeye başvurup yaptıkları ödemeyi geri istemelerini, ödeme yapmayanların da tahakkuk ettirilen miktarların hesaplarından silinmesini talep etmelerini öneriyoruz.

Çaycuma ve Çaycuma Belediyesi de hepimizindir. Belediye yönetiminden, halkın mağduriyetlerine kulak tıkamayan bir hemşerilik bilinciyle sağduyulu davranmasını bekliyoruz.

Bu nedenle, başta Çaycuma Belediye Başkanı olma üzere, Çaycuma Belediye Meclisi Üyelerine, Adalet ve Kalkınma Partisi İlçe Yönetimine ve Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Yönetimine çağrıda bulunuyor, sağduyulu davranmaya ve yeni mağduriyetler, istenmeyen gerginlikler yaratmaya mahal vermemek için çaba harcamaya çağırıyoruz.

Basına ve kamuoyuna saygılarımızla…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *