BELEDİYENİN HUKUKSUZ UYGULAMASI YARGIDAN DÖNDÜ!

Çaycuma Belediyesi

İlçenin Pehlivanlar Mahallesi, Pehlivanoğlu Caddesinin adres güncellemesi kapsamında eski adı olan Filyos Caddesi kayıtlarını güncellerken, mükelleflere geriye dönük beş yıl vergi cezası (2014-2019) uygulayan Çaycuma Belediyesinin bu hukuksuz uygulaması da yargıdan döndü.

Konuya ilişkin Zonguldak Vergi Mahkemesine açtığımız dava kabul edilerek, Çaycuma Belediyesinin ceza uygulaması iptal edildi.

Vergi Mahkemesi kararında “Davanın KABULÜNE, dava konusu 2014 ila 2019 yıllarına ilişkin emlak vergileri ile bunlara bağlı olarak hesaplanan gecikme faizi ve gecikme zamlarının iptaline, Dava konusu 7.000,00 TL’yi geçmediğinden 2577 sayılı İ.Y.U.K.’un 45.maddesi uyarınca kanun yolu kapalı ve karar kesin olmak üzere 02.07.2021 tarihinde karar verildi” denildi.

Bu durumda, Pehlivanlar Mahallesi Emlak Vergisi Mükelleflerinin % 80’inin ödemekte zorunlu kılındığı geriye dönük beş yıllık ceza uygulaması, istinaf yolu kapalı olarak iptal edilmiş ve kesinleşmiştir.

Belediyenin ilgili uygulamasıyla geriye dönük ceza tahakkuk ettirilen ve bu nedenle ödeme yapanlar, Vergi Mahkemesinin kararını emsal göstererek yaptıkları ödemeyi geri alabileceklerdir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *